استانبول ،همیشه زنده

اصلا و ابدا بی دلیل نیست که استانبول این نگین بی بدیل مشرق زمین سالیانه بیش از ۱۵ میلیون توریست و گردشگر را از سرتاسر گیتی پذیرایی میکند.

استانبول به معنی واقعی کلمه یه تاریخ زنده و تمثیلی زنده از پیوند سنت و مدرنیته و گذشته و اکنون است.شهری پویا و خلاق و با مردمانی که حالا دیگر گردشگران را دوست و همدم زندگی روزمره شان میشناسند…..

استانبول را باید دید و از آن لذت برد….

چشم به راه سفرنامه های جذاب شما هستیم
استانبول شهری خلاق و همیشه بیداراست.در مورد این شهر حرفهای بسیاری داریم و چشم براه سفرنامه های جذاب شما هم هستیم

No Comments

Leave a Comment