سفرنامه
0

تخفیف خرید عسل

تخفیف خرید عسل

زنبورهای خواص RQ عسل شیمیدان هستند. این دانشمندان دنیای طبیعی با استفاده از آنزیم ها و کم آبی می توانند قند موجود در شهد را به یک ماده غذایی با اشباع غیر اشباع تبدیل کنند.

این هیچ عسل کوچک شاهی از حداقل 181 جزء تشکیل نشده است. طعم منحصر به فرد آن نتیجه فرآیندهای پیچیده شیمیایی است ، به همین دلیل جایگزین های شربت قند را نمی توان مقایسه کرد. آنها نمی توانند دانش شیمیایی Mother Nature را تقلید کنند. تنها سال گذشته زنبورها در ایالات متحده 158 میلیون پوند عسل تولید کردند. این شیمی زیادی است

عسل بیشتر از قندهای قند و فروکتوز تشکیل شده است. این همان چیزی است که دانشمندان یک راه حل غیر اشباع نامیده می کنند. وقتی شکر را درون یک لیوان آب بریزید ، معمولاً مقداری شکر در انتهای آن باقی می ماند. به این دلیل است که آب (حلال) فقط مقدار مشخصی را حل می کند. اما اگر آب گرم شود ، شکر بیشتری می تواند حل شود. در نتیجه ، در اشباع اشباع ، گرما ، آنزیم ها یا سایر مواد شیمیایی می توانند میزان مواد حل شده را افزایش دهند.

این راه حل ها به راحتی متبلور می شوند. همه شربت ، گاو و عسل همه را راه حل های اشباع نشده تلقی می کنند. به دلیل اشباع زیاد و کمبود آب آن (18-15٪) ، عسل چسبناک است. به این معنی که از نظر قوام نسبتاً ضخیم است و گاهی اوقات جامد است. ترکیبات اصلی آن کربوهیدرات ها (قندها) است ، اما حاوی ویتامین ها ، مواد معدنی ، اسیدهای آمینه ، آنزیم ها ، اسیدهای آلی ، گرده ، عطر و ترکیبات عطر و طعم نیز هست.

تمام عسل ها با شهد شروع می شوند. در حالی که عسل چسبناک است و مقدار کمی آب دارد ، شهد حدود 80٪ آب دارد. این یک راه حل بسیار نازک است – بی رنگ و تقریباً به اندازه شیرین نیست. این نیز از نظر شیمیایی متفاوت است. با استفاده از آنزیم ها ، زنبورها قادر به تبدیل قند پیچیده شهد به قندهای ساده تر هستند. به همین دلیل است که عسل نسبت به شکر معمولی سفره راحت تر هضم می شود. قندهای آن (گلوکز و فروکتوز) ساده تر از ساکارز (قند میز) هستند.

گاهی شکرها “کربوهیدراتهای شیرین” نامیده می شوند. (کربوهیدرات ها به عنوان یک پروتئین و چربی یکی از سه کلاس اصلی غذاها هستند.) بعضی از قندها مانند گلوکز و فروکتوز ساده هستند ، در حالی که برخی دیگر مانند ساکارز (قند میز) پیچیده تر هستند. سلاح مخفی زنبور عسل توانایی تغییر آن قندهای پیچیده موجود در شهد گل به قندهای ساده است. این فرآیند هیدرولیز نامیده می شود. برای تغییر ساکارز (قند جدول) به گلوکز و فروکتوز ، گرما ، اسیدها یا آنزیم ها باید اضافه شوند. این یک روند پیچیده در آزمایشگاه است. اما ، وقتی صحبت از شیمی عسل است ، زنبورها (و آنزیمهای آنها) بسیار مؤثرتر از دانشمندان هستند.

از آنجا که 95 تا 99.9 درصد مواد جامد موجود در عسل قند هستند ، برای درک ، درک قند لازم است. قند نیشکر خالص تقریباً همه ساکارز است. این دیساکارید نامیده می شود و با پیوستن دو قند ساده تشکیل می شود. به همین دلیل است که گاهی اوقات “قند مضاعف” خوانده می شود. ساکارز ، که در شهد یافت می شود ، از قندهای ساده گلوکز و فروکتوز ساخته شده است. به این قندهای ساده مونوساکارید گفته می شود که به معنی “یک قند” است. حتی اگر فروکتوز و گلوکز فرمول شیمیایی یکسانی دارند (C6H12O6) ، آنها دو قند متفاوت هستند. به این دلیل است که اتمهای آنها به شکلی متفاوت تنظیم شده اند. این تفاوت در ترتیب اتمی ، باعث می شود طعم فروکتوز بسیار شیرین تر از گلوکز باشد. عسل نیز کمی شیرین تر از شکر جدول است ، زیرا عسل حاوی فروکتوز بیشتری است.

زنبورهای عسل فقط شهد را جمع نمی کنند بلکه شهد را از نظر شیمیایی تغییر می دهند. آنها در غدد بزاقی آنزیمی به نام اینورتاز تولید می کنند. آنزیم ها ترکیبات آلی هستند که یک واکنش بیوشیمیایی را تسریع می کنند. این آنزیم ها در واکنش استفاده نمی شوند ، بنابراین می توانند بارها و بارها مورد استفاده قرار گیرند. پس از جمع آوری شهد توسط زنبور ، اینورتاز اضافه می شود. این آنزیم به تغییر ساکارز به قسمتهای مساوی گلوکز و فروکتوز کمک می کند. این آغاز عسل است. سایر آنزیم ها همچنین به طعم بهتر کمک می کنند. آمیلاز آنزیمی است که به تجزیه آمیلوز به گلوکز کمک می کند. هضم گلوکز آسانتر است و این چیزی است که را شیرین تر می کند. آنزیم دیگر ، گلوکز اکسیداز ، سپس گلوکز را تجزیه می کند و pH را تثبیت می کند. کاتالاز پراکسید هیدروژن را در آب و اکسیژن تغییر می دهد. این میزان پراکسید هیدروژن را کم نگه می دارد. (حتی اگر برخی بر این باورند که پراکسید هیدروژن موجود در همان چیزی است که به حفظ آن کمک می کند ، احتمالاً بیشتر به دلیل pH کمی اسیدی و مقدار کم آب آن است.)

زنبورها مانند هر شیمیدان خوب برای تهیه عسل از پروتکل پیروی می کنند. زنبورهای فراموشی از طریق پروبوسكس (زبان كیف مانند) از شهد بیرون می آیند و هنگام حمل شهد ، اینورتاز را اضافه می كنند. این اینورتاز شروع به تجزیه ساکارز به گلوکز و فروکتوز در معده عسل (محصول) می کند. سپس علوفه ها شهد را به زنبورهای خانه منتقل می کنند ، جایی که آنزیم های بیشتری اضافه می شوند. این فرآیند افزودن آنزیم هر بار که زنبور دیگری شهد را جمع کند ادامه می یابد. زنبورهای خانگی در طی مدت 20 دقیقه دوباره شهد را دوباره نوشیده و دوباره می نوشند و این باعث شکسته شدن قندها می شود. هنگامی که شهد حدود 20٪ آب دارد ، آن را در لانه زنبوری فرو می ریزند ، جایی که زنبورها آن را فنر می کنند تا سریع تر شود

فرایند تبخیر و تراکم بیشتر عسل. زنبورها هنگامی متوقف می شوند که غلظت آب بین 17-18 درصد باشد و آن را به محل ذخیره آن منتقل کنید. بنابراین ، با استفاده از تبخیر و آنزیم ها ، یک محلول اشباع نشده تشکیل شده است.

مانند هر راه حل اشباع نشده ، عسل تمایل به تبلور دارد. تبلور هنگامی رخ می دهد که زنجیره های طولانی گلوکز (پلی ساکارید) در  شکسته شوند. مولکولهای گلوکز معمولاً روی یک گرد و غبار یا گرده به یکدیگر می چسبند. این بلورهای گلوکز سپس در انتهای شیشه فرو می روند. مشکل تبلور این است که وقتی گلوکز از جدا شود ، مایع باقیمانده حاوی درصد بیشتری از آب است. مخمر ، اکنون با آب و شکر کافی باعث تخمیر  می شود. به همین دلیل  تبلور یافته سریعتر از غیر تبلور می تواند تخمیر شود. دما می تواند بر تبلور تأثیر بگذارد.  بهتر است بالای 50 درجه فارنهایت ذخیره شود. محققان همچنین به این نتیجه رسیده اند که که از شانه برداشته شده و با استخراج کننده ها و پمپ ها پردازش می شود به دلیل داشتن ذرات ریز معرفی شده برای کریستال ها احتمالاً تبلور می شود تا باقی مانده در شانه. سایر عواملی که در تبلور نقش دارند ، گرد و غبار ، حباب هوا و گرده موجود در عسل است. تبلور همیشه بد نیست. عسل خامه ای (پخش شده) به تبلور کنترل شده بستگی دارد. در حالی که تبلور طبیعی بلورهای دانه ای ایجاد می کند ، تبلور کنترل شده محصولی صاف و خامه ای ایجاد می کند.

گرم کردن عسل نیز می تواند باعث تغییرات شیمیایی شود. بعضی اوقات ، به دلیل روندی معروف به واکنش مایایلارد تیره می شود. از آنجا که کمی اسیدی است و pH آن تقریباً چهار است ، ممکن است قهوه‌ای با گذشت زمان رخ دهد. این امر به این دلیل است که اسیدهای آمینه موجود در واکنش نشان می دهند با قندها. کارامل شدن ، قهوه ای شدن قند ، هنگامی ایجاد می شود که گرم شدن باعث شکستن پیوندهای مولکولی در  شود. وقتی این اوراق خراب شد و دوباره شکل گرفت ، نتیجه قند کارامل شده است. گرما همچنین می تواند بر روی شربت ذرت با و فروکتوز زیاد تأثیر بگذارد. هنگامی که فروکتوز گرم می شود ، HMF (هیدروکسی متیل فورفورال) گاهی می تواند تشکیل شود. HMF برای زنبورها کشنده است. اگر HMF در دماهای نسبتاً کم (110-115 درجه فارنهایت) تشکیل شود. اگر زنبورهای عسل از شربت ذرت فروکتوز زیاد تغذیه شوند که در شرایط گرم نگه داشته شده یا منتقل می شوند ، ممکن است آنها را بکشد.

گرما و تبلور نیز می تواند بر رنگ عسل تأثیر بگذارد. کریستال های موجود در باعث می شود رنگ آن سبک تر شود. به همین دلیل عسل خامه ای رنگ روشن تر است. در طبیعت رنگ عسل معمولاً به دلیل نوع شهد گل است که از آن حاصل می شود. در نتیجه ،  های جمع آوری شده در پاییز معمولاً از نظر  جمع آوری شده در بهار از نظر رنگ متفاوت خواهند بود. به این دلیل است که گلهای مختلف شکوفه می گیرند. USDA را به هفت دسته رنگ طبقه بندی می کند: آب سفید ، سفید فوق العاده ، سفید ، کهربا سبک فوق العاده ، کهربا سبک ، کهربا و کهربا تیره. رنگ های سبک عسل بیشتر از های تیره رنگ و بوی ملایم تری دارند.

عسل هیدروسکوپی است. یعنی رطوبت را جمع می کند. در صورت عدم کشف ، عسل شروع به جمع آوری رطوبت از جو می کند. این رطوبت اضافی در عسل باعث می شود تا مخمر شروع فرایند تخمیر کند. به طور معمول ، از رطوبت کمی برخوردار است که به حفظ آن کمک می کند. اما اگر رطوبت آن از بالای 25٪ بالا رود ، شروع به تخمیر می کند. به همین دلیل است که جمع آوری  کپک زده از کندو زنبور ایده خوبی است. از رطوبت کمتری برخوردار بوده و احتمال تخمیر آن بسیار کمتر است.

عسل در هر ایالت ایالات متحده تولید می شود. USDA تخمین می زند که بیش از 266 میلیون کلنی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد و میانگین کلونی 59 پوند عسل تولید می کند. آنچه این اعداد را برجسته تر می کند این است که  دست ساز نیست. این فقط توسط انسان هدایت می شود. شیمیدانان واقعی در تولید زنبورها هستند. توانایی آنها برای جستجوی و تبدیل شهد به باعث شده است که به معنای واقعی کلمه صدها نوع مختلف گل از به دست بیایند. اینها آمارهای شیرین است.

تحریریه‌ ی سفرنامه در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی ( رپورتاژ آگهی ) نقش نداشته و مسئولیتی در قبال محتوی و صحت آن ندارد.

تخفیف خرید عسل

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

از درج نظرات توهین آمیز و یا حاوی لینک های تبلیغاتی جلوگیری خواهد شد. از ارسال لینک در مطالب ارسالی خودداری فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *