معرفی و بررسی کتاب نوآوری در گردشگری ونسا راتن

کتاب گردشگری | نوآوری در گردشگری: فناوری، پایداری و خلاقیت

2 ماه پیش
معرفی کتاب هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر: سفری فلسفی در ژرفای تجربه زیستن-معرفی کتاب

2 ماه پیش
نقش کلان داده در صنعت گردشگری هوشمند

فناوری کلان‌داده چگونه می‌تواند منجر به رونق صنعت گردشگری شود؟

2 ماه پیش
گردشگری هوشمند چیست

گردشگری هوشمند: سفری به دنیای نوآوری و تجربه

2 ماه پیش
لجن درمانی و نمک درمانی دریاچه ارومیه

لجن درمانی و نمک درمانی دریاچه ارومیه: گامی در جهت توسعه اکوتوریسم و گردشگری

3 ماه پیش
توریسم خانواده محور یا خانوادگی

گردشگری خانوادگی ؛ تجربه یک دورهمی لذت بخش

4 ماه پیش
گردشگری مسولانه یا گردشگر مسولیت پذیر

گردشگری مسولانه ، راهکاری برای توسعه پایدار

4 ماه پیش

گردشگری موضوعی: رویکرهای گردشگری در عصر حاضر

4 ماه پیش
معرفی و بررسی کتاب نوآوری در گردشگری ونسا راتن

کتاب گردشگری | نوآوری در گردشگری: فناوری، پایداری و خلاقیت

2 ماه پیش
معرفی کتاب هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر: سفری فلسفی در ژرفای تجربه زیستن-معرفی کتاب

2 ماه پیش
نقش کلان داده در صنعت گردشگری هوشمند

فناوری کلان‌داده چگونه می‌تواند منجر به رونق صنعت گردشگری شود؟

2 ماه پیش
گردشگری هوشمند چیست

گردشگری هوشمند: سفری به دنیای نوآوری و تجربه

2 ماه پیش

سفرنامه های شما|سفرنامه هایتان را برایمان بفرستید.

سایت سفرنامه متولد شده است. ما در این سایت به مقوله سفر و گردشگری و تمامی جنبه های این صنعت بسیار عظیم خواهیم پرداخت و صد البته همانطور که از اسم سایتمان هم پیداست نگاه ویژه ای به سفرنامه ها خواهیم داشت.تجربه سالها سفر و دانش اندوزی در این عرصه و نیز فعالیت در بسیاری از عرصه های این صنعت برایمان ثابت نموده که استفاده از تجربه ها و اطلاعات دیگران و بویژه سفرنامه های واقعی مسافران و عاشقان سفر میتواند مرجع بسیار ارزشمندی برای تصمیم گیرندگان باشد حال این تصمیم گیرندگان مسافران باشند یا صاحبان حرف و صنایع مختلف گردشگری...

5 سال پیش